Mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Pemantauan HRMIS Ke-29 (2020)

Mesyuarat ini diadakan adalah bagi memantau, menyelaras dan mendapatkan maklum balas berhubung isu-isu pelaksanaan HRMIS di peringkat Kementerian/agensi dan akan melibatkan semua Pengurus Sumber Manusia Kementerian/agensi pusat, Pengarah Bahagian JPA (Pemilik Proses), Ketua Sektor BPMS dan wakil agensi pusat yang berkaitan.