Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Ke-47 (2020)

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Ke-47 (2020) yang diPengerusikan oleh YBhg. Datuk Mohd Khairul Adib Abd Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam akan melibatkan semua Ketua Setiausaha Kementerian, Setiausaha Kerajaan Negeri, Ketua Pengarah Agensi Pusat yang berkaitan dan Pengurusan Tertinggi JPA.