PP Bil.07/2016 Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – SME) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Last modified onFriday, 09 June 2017 08:57

Additional Info

  • Tahun: 2016
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp072016.pdf