PP Bil.12/2005 Pelaksaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Last modified onMonday, 05 June 2017 08:28

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPM
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp122005.pdf