PP Bil.01/2019 Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP)

Last modified onFriday, 01 March 2019 10:48

Additional Info

  • Tahun: 2019
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp012019.pdf