PP Bil.06/1982 Pindaan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1980

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:22

Additional Info

  • Tahun: 1982
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1982/pp061982.pdf