SPP Bil.12/1971 Sewa Rumah Di Bawah Syarat-Syarat Perkhidmatan Baru (Suffian)

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:36

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp121971.pdf