SPP Bil.17/1971 Penjelasan Mengenai Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1969, Bil. 6 Tahun 1970 Dan Bil. 7 Tahun 1970

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:29

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp171971.pdf