SPP Bil.01/1973 Pemberian Bonus Dan Hadiah Kenaikan (Incremental Creadit) Kepada Pegawai-Pegawai Dan Calon-Calon Bagi Jawatan-Jawatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Ikhtisas Yang Memperolehi Ijazah Sarjana (Master’s Degree) Dan Ijazah Ph. D

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:30

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1973/spp011973.pdf