SPP Bil.12/1975 Penyelarasan Gaji Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipinjamkan Ke Badan-Badan Berkanun/Kuasa-Kuasa Tempatan , Berikutan Dengan Penguatkuasaan Laporan Harun

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:40

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1975/spp121975.pdf