PP Bil.01/1995 Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji bagi Anggota Dalam Skim Perkhidmatan Pegawai Penyelidik Gred Q3 Yang Memperuntuk Kelayakan Masuk Pelbagai

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:13

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp011995.pdf