PP Bil.02/1995 Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji Kepada Anggota Yang Memiliki Kelayakan Akademik Lebih Tinggi Ketika Dalam Perkhidmatan Bagi Skim-Skim Yang Memperuntuk Kelayakan Masuk Pelbagai

(Tidak Termasuk Skim-Skim Perkhidmatan Dalam Kalsifikasi Perkhidmatan Pendidikan Dan Skim Perkhidmatan Pegawai Penyelidikan)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp021995.pdf
Last modified onMonday, 05 June 2017 10:11

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp021995.pdf