SPP Bil.18/1976 Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu Skim Perkhidmatan Ke Satu Skim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung Malaysia Berikutan.....

Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu Skim Perkhidmatan Ke Satu Skim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung Malaysia Berikutan Dengan Pelaksanaan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp181977.pdf
Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:55

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp181977.pdf