SPP Bil.23/1977 Penyelarasan Gaji Pegawai-Pegawai Yang Terlibat Dalam Pertukaran Ke Dalam Skim-Skim Perkhidmatan Ijazah Am Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:56

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 23
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp231977.pdf