SPP Bil.24/1977 Elaun Lebih Masa Kepada Drebar-Drebar Menteri-Menteri / Timbalan-Timbalan Menteri

Last modified onTuesday, 06 June 2017 14:49

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 24
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp241977.pdf