PP Bil.13/2009 Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam

Last modified onFriday, 09 June 2017 10:23

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 13
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: One Off
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp132009.pdf