SPP BIL.15/1971 Jawatan2 TambahSentara Untok Pegawai2 Dalam Pinjaman/Tukar Sementara

Last modified onTuesday, 06 June 2017 12:06

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp151971.pdf