SPP BIL.16/1971 Peranan Pegawai2 Daerah Dalam Gerakan2 Sukarela

Last modified onTuesday, 06 June 2017 11:56

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp161971.pdf