SPP BIL.21/1971 Penarafan Semula Jawatan2 Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Barat Berikutan Dengan Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7/1970

Last modified onTuesday, 06 June 2017 12:07

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 21
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp211971.pdf