SPP BIL.02/1977 Pengujudan Dan Pengisian Jawatan dalam Keadaan Di Mana Skim Perkhidmatan belum Diwujudkan

Last modified onThursday, 22 June 2017 11:34

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp021977.pdf