PP Bil.10/2003 Urusan Pertukaran Pelantikan Anggota Ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah Dan Pembantu Syariah Di Bawah Bidang Perundangan Dan Kehakiman Syariah

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:43

Additional Info

  • Tahun: 2003
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp102003.pdf