PP Bil.17/2003 Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17,G22 Dan G26

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:02

Additional Info

  • Tahun: 2003
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp172003.pdf