PP Bil.19/2005 Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Dietetik

Last modified onFriday, 02 June 2017 08:56

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 19
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp192005.pdf