PP Bil.15/2006 Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Sistem Maklumat, Penolong Pegawai Sistem Maklumat Dan Juruteknik Komputer

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:03

Additional Info

  • Tahun: 2006
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2006/pp152006.pdf