PP BIL.03/1985 Garis Panduan Mengenai Perlantikan Dan Peranan Pegawai Kerajaan Sebagai Pengerusi Ketua Eksekutif Dan Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Awam, Syarikat-Syarikat Kerajaan dan Syarikat-Syarikat Kepentingan Kerajaan

 (Lihat PP Bil. 7 Tahun 1982 dan PP Bil. 8 Tahun 1978) 

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp031985.pdf
Last modified onFriday, 02 June 2017 15:45

Additional Info

  • Tahun: 1985
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp031985.pdf