Ani bin Ramli

Pembantu Am Pejabat

"1. Mengambil / menerima surat untuk disemak, direkod dan agih kepada pegawai yang berkaitan 2. Menghantar dokumen / surat ke Unit / Bahagian di JPA atau sesuatu destinasi seperti yang diarah 3. Membuat fotostat serta menjilid 4. Mengepos / fax surat"

Gelaran
PAP(I)K
Emel
Ani bin Ramli
Telefon
03-8885 3472
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Pembangunan (Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus)
Sektor
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus
Unit
Unit Pengurusan Kutipan Dan Ganti Rugi (K)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 47.3K sejak 9 Januari 2015