Ani bin Ramli

Pembantu Am Pejabat

"1. Mengambil / menerima surat untuk disemak, direkod dan agih kepada pegawai yang berkaitan 2. Menghantar dokumen / surat ke Unit / Bahagian di JPA atau sesuatu destinasi seperti yang diarah 3. Membuat fotostat serta menjilid 4. Mengepos / fax surat"

Gelaran
PAP(I)K
Emel
Ani bin Ramli
Telefon
03-8885 3472
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Tadbir Urus
Sektor
Unit Pengurusan Kutipan Dan Ganti Rugi (K)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 48.5K sejak 9 Januari 2015