Nama Jawatan Emel Telefon
Dr. Nor Azlin Binti Mohammad Shamsudin Timbalan Pengarah Kanan Dr. Nor Azlin Binti Mohammad Shamsudin 03-88855602
Eizan Azura Binti Zainudin Timbalan Pengarah Eizan Azura Binti Zainudin 03-88855721
Mohd Shahir Bin Shaari Timbalan Pengarah Mohd Shahir  Bin Shaari 03-88855605
Dr. Mohamed Shahrizan Bin Abu Bakar Timbalan Pengarah Dr. Mohamed Shahrizan Bin Abu Bakar 03-88855620
Muhammad Firdaus Bin Mohd Ramli Ketua Penolong Pengarah Muhammad Firdaus Bin Mohd Ramli 0388855621
Dr. Syed Zahiruddin Bin Syed Zainulabidin Ketua Penolong Pengarah Dr. Syed Zahiruddin Bin Syed Zainulabidin 03-88855624
Muhamad Ashadi Bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Muhamad Ashadi Bin Ahmad 03-88855627
Ahmad Khuzaimi Bin Bahri Ketua Penolong Pengarah Ahmad Khuzaimi Bin Bahri 0388855659
Nurulhuda Binti Mohamad Yusof Ketua Penolong Pengarah Nurulhuda Binti Mohamad Yusof 03-88855626
Muhammad Azrin Bin Mohamad Jalani Ketua Penolong Pengarah Muhammad Azrin Bin Mohamad Jalani 03-88855625
Dr. Mokhtaruddin Bin Buang Ketua Penolong Pengarah Dr. Mokhtaruddin Bin Buang 03-88855618
Kosong Ketua Penolong Pengarah Kosong 03-88855633
Fakarudin bin Bachek Penolong Pengarah Fakarudin bin Bachek 03-88855648
Norul Wahiddah binti Ahmaddin Penolong Pengarah Norul Wahiddah binti Ahmaddin 03-88855656
Datin Siti Tahirah Binti Zainal Abidin Penolong Pengarah Datin Siti Tahirah Binti Zainal Abidin 03-088855657