Nama Jawatan Emel Telefon
Amirah binti Mokhtar Pembantu Khas TPB(K)D1, TPB(K)D2, TPB(K)D3 Amirah binti Mokhtar 03-8885 5308
Muhmmad Sha'ad bin Othman Ketua Pembantu Tadbir Muhmmad Sha'ad bin Othman 03-8885 5333
Ahmad Asraf bin Ahmad Kamal Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Ahmad Asraf bin Ahmad Kamal 03-8885 5336
Fairuz Aqila binti Moois Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Fairuz Aqila binti Moois 03-8885 5334
Norhaliza binti Ahmad Yusob Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Norhaliza binti Ahmad Yusob 03-8885 5337