Nama Jawatan Emel Telefon
Mohd Zulkefley bin Mohd Sabri Timbalan Pengarah Mohd Zulkefley  bin Mohd Sabri 03-8885 4110
Nor Shahniza binti Shahbudin Ketua Penolong Pengarah Nor Shahniza binti Shahbudin 03-8885 4152
Wan Mazlan bin Wan Mat Ketua Penolong Pengarah Wan Mazlan bin Wan Mat 03-8885 4102
Raha binti Hamidon Ketua Penolong Pengarah Raha binti Hamidon 03-8885 4143
Nor Hasliza binti Mohamad Aripin Penolong Pengarah Nor Hasliza binti Mohamad Aripin 03-8885 4188
Yusleli binti Mohd Yunos Penolong Pegawai Tadbir Yusleli binti Mohd Yunos 03-8885 4351
Zalina binti Morad Penolong Pegawai Tadbir Zalina  binti Morad 03-8885 4250
Nor Haslina binti Ibrahim Penolong Pegawai Tadbir Nor Haslina  binti Ibrahim 03-8885 4311
Nuraisyah binti Ismail Talab Penolong Pegawai Tadbir Nuraisyah binti Ismail Talab 03-8885 4145
Norziha binti Ahmad Penolong Pegawai Tadbir Norziha  binti Ahmad 03-8885 4257
Sahhabillah bin Abdul Shukor Penolong Pegawai Tadbir Sahhabillah bin Abdul Shukor 03-8885 4350
Iliyana binti Ismail Penolong Pegawai Tadbir Iliyana  binti Ismail 03-8885 4353
Mohd Fauzi bin Hashim @ Mohd Hashim Penolong Pegawai Tadbir Mohd Fauzi  bin Hashim @ Mohd Hashim 03-8885 4782
Syed Zahrin bin Syed Abdul Rani Penolong Pegawai Tadbir Syed Zahrin  bin Syed Abdul Rani 03-8885 4943
Muhammad Nasrul bin Mohd Sati Penolong Pegawai Tadbir Muhammad Nasrul bin Mohd Sati 03-8885 4150