Nama Jawatan Emel Telefon
Hafiz Hafizi bin Suhaimi Ketua Penolong Pengarah Hafiz Hafizi bin Suhaimi 03-88853208
Mohammad Azwan bin Rosli Pegawai Psikologi Mohammad Azwan bin Rosli 03-88853659
Noorashidah binti Rashid Penolong Pengarah Noorashidah binti Rashid 03-88853757
Ezrina binti Abdul Rahman Pegawai Psikologi Ezrina binti Abdul Rahman 03-88853992
Mohd Azahar bin Mohamad Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Mohd Azahar bin Mohamad 03-88853071
Ishak bin Abdul Karim Penolong Pegawai Tadbir Ishak bin Abdul Karim 03-88853730
Datin Nuraini binti Haji Mohammed Hanafiah Ketua Pembantu Tadbir Datin Nuraini binti Haji Mohammed Hanafiah 03-88853755
Mohd Fairul Azhar bin Abu Bakar Pembantu Tadbir (P/O) Mohd Fairul Azhar bin Abu Bakar 03-88853762
Intan Shafinaz binti Firdaus Loo Pembantu Tadbir (P/O) Intan Shafinaz binti Firdaus Loo 03-88853761
Fazatul Azna binti Abu Hassan Pembantu Tadbir (P/O) Fazatul Azna binti Abu Hassan 03-88853189
Nurulihsanuddin bin Ab Hadi Pembantu Tadbir (P/O) Nurulihsanuddin bin Ab Hadi 03-88853184
Nadirah binti Zainuddin Pembantu Tadbir (P/O) Nadirah binti Zainuddin 03-88853728