Nama Jawatan Emel Telefon
Nurhazwani Akmal binti Md Zain Jurutera (Awam) Nurhazwani Akmal binti Md Zain 03-88853225
Sahida Anies binti Zainuddin Penolong Jurutera Awam Sahida Anies binti Zainuddin 03-88853249
Khairuddin bin Mahmad Sha'udi Penolong Jurutera Elektrik Khairuddin bin Mahmad Sha'udi 03-88853238
Nahar Khafifi bin Yusop Pembantu Kemahiran Nahar Khafifi bin Yusop 03-88853255
Hanapi Bin Siaman Pembantu Kemahiran Hanapi Bin Siaman 03-88853253
Salina binti Ithnin Pembantu Awam Salina binti Ithnin 03-88853765
Muhammad Izwan bin Zakariak Pembantu Operasi Muhammad Izwan bin Zakariak 03-88853251
Info

Telefon

03-8889 2182