Nama Jawatan Emel Telefon
Mas Aidiff bin Mas'ut Ketua Penolong Pengarah Mas Aidiff bin Mas'ut 03-8885 3890
Nik Ahmad Syazwan bin Nik Azman Penolong Pengarah Nik Ahmad Syazwan  bin Nik Azman 03-8885 3430
Hanisah binti Fauzi Penolong Pengarah Hanisah binti Fauzi 03-88853319
kosong Penolong Pengarah kosong 03-8885 3493
kosong PP(I)OL3 Penolong Pengarah kosong PP(I)OL3 03-8885 3492
Nur Ashikin binti Mohd Taib Penolong Pegawai Tadbir Nur Ashikin  binti Mohd Taib 03-88853410
Nur Hidaya 'Aini binti Md Noor Pembantu Tabdir (P/O) Nur Hidaya 'Aini binti Md Noor 03-8885 3491
Nur Liyana Atiqah binti Dzulkifli Pembantu Tadbir (P/O) Nur Liyana Atiqah binti Dzulkifli 03-8885 3668
Ahmad Syairi bin Samsuddin Pembantu Tadbir (P/O) Ahmad Syairi bin Samsuddin 03-8885 3389
Nur Hidayah binti Ishak Pembantu Tadbir (P/O) Nur Hidayah binti Ishak 03-88853435