Nama Jawatan Emel Telefon
Nur Khairunnisa binti Abdillah Penasihat Kedutaan (Pendidikan dan Latihan) Nur Khairunnisa binti Abdillah 0012025729729
Azziera binti Hashim Setiausaha Pertama (Pendidikan dan Latihan) Azziera  binti Hashim 001 202 304 7226