Nama Jawatan Emel Telefon
Kathleen Mujan Nandong Penasihat Kedutaan- PPL Seoul, Korea Selatan Kathleen Mujan Nandong 0082220778621
Nik Izyan binti Nik Omar Al-Haded Setiausaha Ketiga - PPL Seoul, Korea Selatan Nik Izyan binti Nik Omar Al-Haded 008220778624