Nama Jawatan Emel Telefon
Shahriman bin Ab Kadir Ketua Penolong Pengarah Shahriman bin  Ab Kadir 03-8885 4196
Samala a/p Santhappan Ketua Penolong Pengarah Samala a/p Santhappan 03-8885 4625
'Adilah binti Marzuki Penolong Pengarah 'Adilah binti Marzuki 03 8885 4467
Wan Amirul Bismi bin Suhaimi Penolong Pegawai Tadbir Wan Amirul Bismi  bin Suhaimi 03-8885 4667