Zulkarnain bin Rohimi

Zulkarnain bin Rohimi

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai Sektor Pengaturcaraan bagi merancang, membangun, menyelia dan melaksana kerja-kerja pemban...

 • KPP(M)AP
 • 03-8885 5020
 • Zulkarnain bin Rohimi
Kamarul Bin Abu Bakar

Kamarul Bin Abu Bakar

Ketua Penolong Pengarah

Mengurus, menyelaras dan menyelia sistem aplikasi generik.

 • KPP(M)AG
 • 03-8885 5018
 • Kamarul Bin Abu Bakar
Mohd Fauzi bin Husain

Mohd Fauzi bin Husain

Ketua Penolong Pengarah

Ketua Sektor Rangkaian dan Keselamatan

 • KPP(M)TR
 • 03-8885 5015
 • Mohd Fauzi bin Husain
Mohd Sabri Bin Haron

Mohd Sabri Bin Haron

Ketua Penolong Pengarah

Ketua sektor Pusat Data dan Kawalan Utama

 • KPP(M)TU
 • 03-8885 5005
 • Mohd Sabri Bin Haron
Noorizani binti Che Muhamad

Noorizani binti Che Muhamad

Ketua Penolong Pengarah

• Melaksanakan program-program dialog dan persidangan yang melibatkan agensi awam yang terpil...

 • KPP(M)KK
 • 03-8885 5024
 • Noorizani binti Che Muhamad
Dorahasra binti Ramli

Dorahasra binti Ramli

Penolong Pengarah

Membantu KPP(M)TA dalam urusan perolehan ICT, memantau dan menyediakan kontrak perolehan ICT

 • PP(M)TA1
 • 03-8885 5088
 • Dorahasra binti Ramli
Bakri Bin Yahaya

Bakri Bin Yahaya

Penolong Pengarah

Pembangunan Modul Organisasi (OD) HRMIS

 • PP(M)AT1
 • 03-8885 5099
 • Bakri Bin Yahaya
Info

Alamat

Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Maklumat Strategik
Aras 3 – 6, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510, W. P. Putrajaya,