Ruhaidah binti Ahmad

Ruhaidah binti Ahmad

Ketua Penolong Pengarah

Mengurus, menyelaras dan memantau pembangunan dan penambahbaikan integrasi HRMIS dan perkongsian dat...

  • KPP(M)DD
  • 03-8885 5019
  • Ruhaidah binti Ahmad
Intan Nazira binti Mohd Idris

Intan Nazira binti Mohd Idris

Penolong Pengarah

Perkhidmatan pengeluaran laporan status pengemaskinian, analisa dan statistik daripada pangkalan dat...

  • PP(M)DI1
  • 03-8885 5037
  • Intan Nazira binti Mohd Idris