Nama Jawatan Emel Telefon
Dr. Nor'Ashikin binti Ujang Timbalan Pengarah Dr. Nor'Ashikin  binti Ujang 03-8885 5002
Burhanuddin Bin Md Zain Ketua Penolong Pengarah Burhanuddin Bin Md Zain 03-8885 5013
Abd.Rahman Bin Mohid Ketua Penolong Pengarah Abd.Rahman Bin Mohid 03-8885 5006
Jumaiyah binti Mohd Ali Ketua Penolong Pengarah Jumaiyah binti Mohd Ali 03-8885 5009
Abdul Rashid bin Hamid Ketua Penolong Pengarah Abdul Rashid bin Hamid 03-8885 5267
Ibriza binti Ibrahim Ketua Penolong Pengarah Ibriza binti Ibrahim 03-8885 5026
Zulkarnain bin Rohimi Ketua Penolong Pengarah Zulkarnain bin Rohimi 03-8885 5020
Kamarul Bin Abu Bakar Ketua Penolong Pengarah Kamarul Bin Abu Bakar 03-8885 5018
Dr. Bakri Bin Yahaya Pegawai Teknologi Maklumat Dr. Bakri Bin Yahaya 03-8885 5099
Shahril Azwa bin Ibrahim Pati Pegawai Teknologi Maklumat Shahril Azwa bin Ibrahim Pati 03-8885 5177
Ahairul Afza Bin Abdul Wahab Pegawai Teknologi Maklumat Ahairul Afza Bin Abdul Wahab 03-8885 5116
Muhammad Muhaimin Bin Mohd Isa Pegawai Teknologi Maklumat Muhammad Muhaimin Bin Mohd Isa 03-8885 5100
Saliah Binti Mohd Shafari Pegawai Teknologi Maklumat Saliah Binti Mohd Shafari 03-8885 5187
Norhaliza Binti Nali @ Rozali Pegawai Teknologi Maklumat Norhaliza Binti Nali @ Rozali 03-8885 5108
Siti Rozzana Binti Jailani Pegawai Teknologi Maklumat Siti Rozzana  Binti Jailani 03-8885 5112