Nama Jawatan Emel Telefon
Zulkarnain bin Rohimi Ketua Penolong Pengarah Zulkarnain bin Rohimi 03-8885 5020
Sayid Muhammad Anuar bin Sayid Mustaffa Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Sayid Muhammad Anuar bin Sayid Mustaffa 03-8885 5126
Nor Zarina binti Mohd Safian Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Nor Zarina binti Mohd Safian 03-8885 5214
Mohd Haniff bin Jamaludin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mohd Haniff bin Jamaludin 03-8885 5094
Zamzuri bin Mohammad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Zamzuri bin Mohammad 03-8885 5146
Mazuin binti Mohd Halip Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mazuin binti Mohd Halip 03-8885 5147
Mohd Asyraf bin Mohd Azmi Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Mohd Asyraf bin Mohd Azmi 03-8885 5140