Mohammad Bin Mat Yusoff

Mohammad Bin Mat Yusoff

Timbalan Pengarah

Timbalan Pengarah Pengurusan Pelaksanaan & Kandungan

 • TP(M)K
 • 03-8885 5004
 • Mohammad Bin Mat Yusoff
Faridah Binti Mohamad

Faridah Binti Mohamad

Ketua Penolong Pengarah

Ketua Sektor Pembangunan Kandungan & Multimedia

 • KPP(M)KM
 • 03-8885 5016
 • Faridah Binti Mohamad
Nadia binti Mastor

Nadia binti Mastor

Ketua Penolong Pengarah

Pemantauan dan naziran pelaksanaan HRMIS agensi sektor awam melalui Program Turun Padang dan HRMIS I...

 • KPP(M)KT
 • 03-8885 5021
 • Nadia binti Mastor
Ahmad Faizal bin Ishak

Ahmad Faizal bin Ishak

Ketua Penolong Pengarah

Melaksanakan program pengurusan perubahan berkaitan HRMIS melalui program promosi HRMIS, Buletin HRM...

 • KPP(M)KL
 • 03-8885 5023
 • Ahmad Faizal bin Ishak
Noorizani binti Che Muhamad

Noorizani binti Che Muhamad

Ketua Penolong Pengarah

• Melaksanakan program-program dialog dan persidangan yang melibatkan agensi awam yang terpil...

 • KPP(M)KK
 • 03-8885 5024
 • Noorizani binti Che Muhamad
Parmilah a/p Soundera Pandian

Parmilah a/p Soundera Pandian

Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Membantu melaksanakan program pengurusan perubahan berkaitan HRMIS melalui program pemantauan pelaks...

 • PP(M)KT
 • 03- 8885 5170
 • Parmilah a/p Soundera Pandian
Nurshafina Binti Mohd Yusoff

Nurshafina Binti Mohd Yusoff

Penolong Pengarah

Membantu melaksanakan program pengurusan perubahan berkaitan HRMIS melalui program interaksi secara ...

 • PP(M)KL1
 • 03-8885 5172
 • Nurshafina Binti Mohd Yusoff