Nama Jawatan Emel Telefon
Saiful Nazri bin A. Rahman Timbalan Pengarah Saiful Nazri bin A. Rahman 03-8885 4093
Raja Nur Faryna binti Raja Mohamood Ketua Penolong Pengarah Raja Nur Faryna  binti Raja Mohamood 03 8885 4082
Nurnaimah binti Mohd Zain Ketua Penolong Pengarah Nurnaimah  binti Mohd Zain 03 8885 4248
Mistuman bin Hamin Ketua Penolong Pengarah Mistuman bin Hamin 03-8885 4859
Sajidah binti Ibrahim Penolong Pengarah Sajidah binti Ibrahim 03 8885 4203
Farah Dalila binti Khairil Anuar Penolong Pengarah Farah Dalila binti Khairil Anuar 03-8885 4286
Mohd Shamshul Kamar bin Ahmad Penolong Pegawai Tadbir Tinggi Mohd Shamshul Kamar bin Ahmad 03-8885 4187
Muhammad Hilman Maldo bin Maharuddin Penolong Pegawai Tadbir Muhammad Hilman Maldo bin Maharuddin 03-8885 4195
Shalizah binti Dol Ketua Pembantu Tadbir Shalizah binti Dol 03-8885 4252
Rohaya Binti Mat Zain Ketua Pembantu Tadbir Rohaya Binti Mat Zain 03-8885 4241
Azila binti Othman Pembantu Tadbir (Kewangan) Azila binti Othman 03-8885 4236
Faridah binti Zakaria Pembantu Tadbir (P/O) Faridah binti Zakaria 03-8885 4408
Saidatul Nafisah binti Mohd Faudzi Pembantu Tadbir (P/O) Saidatul Nafisah binti Mohd Faudzi 03-8885 4563
Isham bin Adam Pembantu Tadbir (P/O) Isham bin Adam 03-8885 4167
Mohd Afif Ezzuan Bin Md Nasir Pembantu Tadbir (P/O) Mohd Afif Ezzuan Bin Md Nasir 03-8885 4413