Nama Jawatan Emel Telefon
Saiful Nazri bin A. Rahman Timbalan Pengarah Saiful Nazri bin A. Rahman 03-8885 4093
Raja Nur Faryna binti Raja Mohamood Ketua Penolong Pengarah Raja Nur Faryna  binti Raja Mohamood 03 8885 4082
Mistuman bin Hamin Ketua Penolong Pengarah Mistuman bin Hamin 03-8885 4859
Sofiah binti Ab Hamid Penolong Pengarah Sofiah binti Ab Hamid 03-8885 4203
Farah Dalila binti Khairil Anuar Penolong Pengarah Farah Dalila binti Khairil Anuar 03-8885 4286
Azmeer bin Zainuddin Penolong Pegawai Tadbir Azmeer bin Zainuddin 03-8885 4187
Shalizah binti Dol Ketua Pembantu Tadbir Shalizah binti Dol 03-8885 4252
Rohaya Binti Mat Zain Ketua Pembantu Tadbir Rohaya Binti Mat Zain 03-8885 4241
Noor Dina binti Safiai Pembantu Tadbir (Kewangan) Noor Dina  binti Safiai 03-8885 4236
Faridah binti Zakaria Pembantu Tadbir (P/O) Faridah binti Zakaria 03-8885 4408
Saidatul Nafisah binti Mohd Faudzi Pembantu Tadbir (P/O) Saidatul Nafisah binti Mohd Faudzi 03-8885 4563
Isham bin Adam Pembantu Tadbir (P/O) Isham bin Adam 03-8885 4167
Mohd Afif Ezzuan Bin Md Nasir Pembantu Tadbir (P/O) Mohd Afif Ezzuan Bin Md Nasir 03-8885 4413
Muhamad Zubir bin Mon Pembantu Operasi Muhamad Zubir bin Mon 03-88854761
Azahar bin Jamaludin Pembantu Operasi Azahar bin Jamaludin 03-88854185