Nama Jawatan Emel Telefon
Dato' Hj. Mohd. Shuhaili bin Mohd. Taufek Timbalan Pengarah Kanan Dato'  Hj. Mohd. Shuhaili  bin Mohd. Taufek 03-8885 3029
Ahmad Hassanuddin Afendy bin Ridzuan Timbalan Pengarah Ahmad Hassanuddin Afendy bin Ridzuan 03-8885 3843
Dr. Surinasirah binti Pakih Timbalan Pengarah Dr. Surinasirah  binti Pakih 03-8885 3952
Faizal Azmir bin Abd Rashid Timbalan Pengarah Faizal Azmir bin Abd Rashid 03-8885 3850
Nur Iskandar bin Nur Dzainuddin Timbalan Pengarah Nur Iskandar  bin Nur Dzainuddin 03-8885 5096
Mahyuddin bin Musa @ Hussain Ketua Penolong Pengarah Mahyuddin  bin Musa @ Hussain 03-8885 3880
Saidatul Aisyah binti Hambali Ketua Penolong Pengarah Saidatul Aisyah binti Hambali 03-8885 3886
Ju Hasliza binti Md. Hussin Ketua Penolong Pengarah Ju Hasliza binti Md. Hussin 03-8885 5087
Tan Ming Yuet Penolong Pengarah Tan  Ming Yuet 03-8885 3722
Nornadia binti Omar Penolong Pengarah Nornadia  binti Omar 03 8885 5185
Rohana binti Harun Setiausaha Pejabat Rohana binti Harun 03-8885 3177
Nur Syafiqah binti Zabidi @ Abdul Samat Pembantu Tadbir Nur Syafiqah binti Zabidi @ Abdul Samat 03-8885 5720