Nama Jawatan Emel Telefon
Aisham Bin Mohamed Timbalan Pengarah Kanan Aisham Bin Mohamed 03-88853968
Ahmad Hassanuddin Afendy bin Ridzuan Timbalan Pengarah Ahmad Hassanuddin Afendy bin Ridzuan 03-88853843
Sawalrudin bin Abu Hassan Ketua Penolong Pengarah Sawalrudin bin Abu Hassan 0388853842
Siti Salbiyah binti Abdul Geni Pegawai Teknologi Maklumat Siti Salbiyah binti Abdul Geni 03-8885 3846
Murniwati binti Mohamed Pegawai Teknologi Maklumat Murniwati binti Mohamed 03-88853849
Haini Syariah binti Mohamed Zan Pegawai Teknologi Maklumat Haini Syariah binti Mohamed Zan 03-88853778
Hazlina binti Ramli Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Hazlina binti Ramli 03-88853092
Siti Nurillah binti Mohd Fadzil Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Siti Nurillah  binti Mohd Fadzil 03-88853063
Nor Azian binti Abdullah Pembantu Tadbir Nor Azian  binti Abdullah 03-88853993