Nama Jawatan Emel Telefon
Zanariah binti Zainuddin Timbalan Pengarah Kanan Zanariah binti Zainuddin 03-88855603
Dr. Fazni binti Mat Arifin Timbalan Pengarah Dr. Fazni binti Mat Arifin 03-88855604
Rozida binti Zainol Abidin Timbalan Pengarah Rozida binti Zainol Abidin 03-8885 5622
Dr. Noraini binti Ismail Timbalan Pengarah Dr. Noraini binti Ismail 03-88855608
Yasrina Binti Yasim Ketua Penolong Pengarah Yasrina Binti Yasim 03-88855614
Mohd Khair bin Kamarudin Ketua Penolong Pengarah Mohd Khair  bin Kamarudin 03-88855637
Ashumi binti Abdullah Ketua Penolong Pengarah Ashumi binti Abdullah 03-88855658
Norasmah binti Mohamad@Kassim Ketua Penolong Pengarah Norasmah binti Mohamad@Kassim 03-88855615
Hanum binti Abd Rashid Ketua Penolong Pengarah Hanum binti Abd Rashid 03-88855609
Mohd Shamsulnizam bin Sulaiman Ketua Penolong Pengarah Mohd Shamsulnizam bin Sulaiman 03-88855616
Mohd Saufi bin Halim Ketua Penolong Pengarah Mohd Saufi  bin Halim 03-88855628
Nuuraulia Binti Md Isa Ketua Penolong Pengarah Nuuraulia  Binti Md Isa 03-88855632
Anis Marhani binti Abd Rashid Penolong Pengarah Anis Marhani binti Abd Rashid 03-88855655
Asfahazira binti Bujang@Abit Penolong Pengarah Asfahazira binti Bujang@Abit 03-88855644
Norhidayah binti Toor Penolong Pengarah Norhidayah binti Toor 03-88855640