Dr. Mohd Gazali bin Abas

Dr. Mohd Gazali bin Abas

Pengarah INTAN

Bertanggungjawab kepada perkara-perkara berkaitan dengan Pengurusan dan Pentadbiran INTAN serta peng...

  • PI
  • 03-2095 2352
  • Dr. Mohd Gazali bin Abas
Info

Telefon

Direktori INTAN