Norazmi Mohd Narawi

Norazmi Mohd Narawi

Penasihat Undang-Undang

Bertanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat dalam hal-hal perundangan.

 • PUU
 • 03-88853009
 • Norazmi Mohd Narawi
Datuk Surendran C.K. Balan

Datuk Surendran C.K. Balan

Ketua Komunikasi Korporat

 • Mengetuai Unit Komunikasi Korporat
 • Merancang dan menguruskan aktivit...

 • KUKK
 • 03-88853096
 • Datuk Surendran C.K. Balan
Asrul Shah bin Razali

Asrul Shah bin Razali

Ketua Penolong Pengarah

Mengetuai dalam urusan pengukuhan integriti, Mesyuarat JITU, Kajian Audit Nilai JPA dan pengiktirafa...

 • KUIN
 • 03-88853259
 • Asrul Shah bin Razali
Jaafar bin Jantan

Jaafar bin Jantan

Ketua Penolong Pengarah

 • Merancang dan melaksanakan pelan media berhubung publisiti, promosi dan kemp...

 • KPP(KK)M
 • 03-88853830
 • Jaafar bin Jantan
Muzammil bin Zolkarnain

Muzammil bin Zolkarnain

Ketua Penolong Pengarah

 • Bertindak sebagai focal point jabatan dalam urusan penyampaian perkhidmatan ...

 • KPP(KK)P
 • 03-88853710
 • Muzammil bin Zolkarnain
Zainon binti Haji Abdul Kadir

Zainon binti Haji Abdul Kadir

Ketua Seksyen Audit I

Mengetuai dan menyelaras Seksyen Audit I serta menjalankan kerja-kerja pengauditan.

 • KSA I
 • 03-88854711
 • Zainon binti Haji Abdul Kadir
Azrina Binti Abdul Hamid

Azrina Binti Abdul Hamid

Timbalan Penasihat Undang-Undang

Membantu memberi khidmat nasihat dalam hal-hal perundangan

 • TPUU
 • 03-88853080
 • Azrina Binti Abdul Hamid
Info

Telefon

03-8889 1968