Ahmad Fuad bin Hashim

Penolong Pengarah

Menyelaras urusan Penawaran Kursus-kursus Jangka Panjang, Sederhana dan Pendek Sektor Latihan Dalam Perkhidmatan. Kursus-kursus yang terlibat adalah:- i. Hadiah Latihan Persekutuan (P&P) ii. HLPSB iii. SPADA iv. Commonwealth UK v. Commonwealth NZ vi. Chevening vii. NHI Junior viii. Kursus Pendek 48 - 54 ix. YLP2 x. YLP3. xi. EPP Junior xii. LKY xiii. SCP xiv. Kursus 41 - 44 xv. CDC

Gelaran
PP(I)S1
Emel
Ahmad Fuad bin Hashim
Telefon
03-8885 3569
Bahagian
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Cawangan
Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan (LDP)
Sektor
Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan (S)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 62.8K sejak 25 Mac 2015