Hasnul Ambia bin Abdullah Sani

Ketua Penolong Pengarah

  1. Pegawai Perhubungan yang membantu menyelaras ulasan JPA terhadap Memorandum Jemaah Menteri (daripada semua Kementerian).

  2. Pegawai Perhubungan yang membantu menyelaras maklum balas JPA ke atas Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan, Mesyuarat Pasca Kabinet.

  3. Membantu menyelaras maklum balas/input JPA terhadap pelbagai maklumat yang dikemukakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi termasuk menyediakan input terhadap kertas cadangan/pertimbangan bagi mesyuarat yang dihadiri oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

  4. Urus setia Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JPA.

Gelaran
KPP(PP)K2
Emel
Hasnul Ambia bin Abdullah Sani
Telefon
03-8885 3838
Bahagian
Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar
Cawangan
Cawangan Kolaborasi Strategik dan Hubungan Antarabangsa
Unit
Unit Jemaah Menteri
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 2.8K sejak 30 Januari 2019