Hernani binti Hasim

Penolong Pegawai Tadbir (Kontrak)

  1. Khidmat Keurusetiaan Mesyuarat/Program:

(a) Mesyuarat Sektor Pengurusan Inovasi; (b) Mesyuarat Penyelarasan SKT Sektor Pengurusan Inovasi; (c) Mesyuarat Jawatankuasa Idea Inovasi; (d) Sambutan Hari Inovasi JPA; dan (e) Bicara Inovasi (i-Talk).

  1. Menguruskan pelaksanaan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di JPA:

(a) Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK); (b) Bengkel Pemantapan Dokumen KIK; (c) Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif JPA; dan (d) Menyelaras penyertaan wakil JPA ke pertandingan/Konvensyen KIK peringkat JPM, Wilayah Persekutuan dan Kebangsaan.

  1. Menguruskan Pertandingan Anugerah-Anugerah Inovasi di JPA:

    (a) Anugerah Inovator (Kategori ICT); (b) Anugerah Inovator (Kategori Bukan ICT); (c) Anugerah Persekitaran Berkualiti (QE/5S); (d) Anugerah Idea Inovasi; dan (e) Anugerah Kegemilangan JPA;

  2. Menguruskan program lawatan penanda arasan:

(a) Menyelaras lawatan benchmarking ke jabatan/agensi/kementerian luar; dan (b) Menyelaras permohonan lawatan benchmarking dari jabatan/agensi/kementerian luar ke JPA.

  1. Menyelaras penerbitan koleksi Inovasi dan kualiti.

  2. Menyelaras pendaftaran inovasi-inovasi JPA dalam Hub Inovasi Sektor Awam (HISA).

  3. Menyelaras urusan pentadbiran Sektor Pengurusan Inovasi, JPA.

  4. Tugas-tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

Gelaran
PPT(U)I
Emel
Hernani binti Hasim
Telefon
0388853132
Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Sektor
Sektor Pengurusan Inovasi
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 466 sejak 7 Oktober 2019