Mukhizam bin Muhamad

Ketua Penolong Pengarah

• Menyelaras keseluruhan aktiviti di bawah Sektor Penilaian Kompetensi yang merangkumi pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam (PPA), Pentadbiran dan Kewangan. • Memberi khidmat nasihat tentang pengendalian peperiksaan dan menyediakan garis panduan bagi urusan PPA kepada Kementerian/Agensi/SUK. • Menyediakan khidmat bantuan operasi peperiksaan, perolehan peralatan dan dewan peperiksaan, percetakan serta perancangan/penjadualan PPA. • Mengurus keperluan logistik dan sebut harga bagi PPA. • Menggubal dan memantau dasar-dasar umum dan garis panduan berhubung dengan urusan PPA. • Menyelaras dan mengurus penggubalan sukatan PPA. • Menjalankan kajian penambahbaikan pengurusan penilaian kompetensi. • Mengurus dokumentasi dasar dan kualiti Sektor Penilaian Kompetensi (SOP,dasar dan pekeliling yang berkaitan) • Mewakili Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dalam Lembaga Peperiksaan di peringkat Kementerian • Urus setia Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam (LPPA) • Menguruskan mesyuarat-mesyuarat penyelarasan yang berkaitan • Menyediakan laporan bagi Sektor Penilaian Kompetensi • Menguruskan latihan untuk Sektor Penilaian Kompetensi. • Menyelaras pemantauan dan naziran pelaksanaan PPA di peringkat agensi. • Menyelaras pengurusan PTM • Menyelaras pemeriksa kertas PPA, Ketua Pengawas dan Pengawas PPA.

Gelaran
KPP(K)CA1
Emel
Mukhizam  bin Muhamad
Telefon
03-8885 5227
Bahagian
Bahagian Perkhidmatan
Cawangan
Cawangan Operasi Perkhidmatan (COP)
Sektor
Sektor Penilaian Kompetensi (SPK)
Profil ini telah dikunjungi sebanyak 25.6K sejak 18 Januari 2016